SEO optimalizace pro vyhledávače | FINKO Multimedia

SEO optimalizace pro vyhledávače

/ilustracni/432_seo_600.jpg

SEO - optimalizace pro vyhledávače

optimalizace pro vyhledávače, nebo-li SEO je jednou z možností, jak efektivně propagovat internetové stránky ve vyhledávačích. Nejde o placené pozice, ale o umístění webu mezi přirozené výsledky hledání. SEO označuje různorodou skupinu služeb, které se provádí za účelem zvýšení provozu, jenž přichází na weby z vyhledávacích strojů. Je možné, setkat se i s dalšími názvy , jako je marketing vyhledávacích strojů, nebo marketing vyhledávání. Tyto názvy obsahují i věci, které jsou pro stránky samotné, což jsou změny v textu, nebo změny HTML kódu.
Dále tyto aktivity zahrnují bezprostřední komunikaci s vyhledávacími stroji a monitorují další zdroje provozu. SEO není reklama, ale může se skládat i z reklamních částí a může obsahovat úlohy podobné řízení vztahů s veřejností podobnou komunikaci, náleží mu sledovat, zkoumat a hodnotit ostatní konkurenci. Cílem pro SEO je mít stále narůstající počty cílových návštěvníků.

 

Sledování výsledků SEO kampaně

při SEO kampani je nutné uvažovat o webových stránkách s nejvyšší prioritou, pokud chcete, aby se k těmto webovým stránkám dostávali návštěvníci z vyhledávacích strojů. Pro nejlepší výsledky by tyto webové stránky měly obsahovat důležitý obsah, užitečné zprávy a kvalitní texty. Jelikož na těchto webových stránkách návštěvníci obvykle najdou to, co hledají a tím dokončí své hledání, nazýváme je cílovými stránkami. Proto poté, co se spustí SEO kampaň je nutné všechny stránky zrevidovat jako nutnou součást optimalizačního procesu. Podle posledních průzkumů se měření SEO kampaně často přehlíží. Možná je to tím, že si myslíme, že není možné měřit úspěch, nebo nám chybí komunikace, nebo že je to prostě obtížné, či nemožné sledovat. To je ale obrovská škoda. Stručně řečeno, je nutné vědět, že naše úsilí přináší dobré výsledky, takže jej podpořme a nepodporujme něco, co absolutně nefunguje ale naopak, sledujme výsledky SEO kampaně. Vyhledávací stroje se mění a proto je nutné SEO kampaň vyvíjet také. V podstatě to, co funguje dnes není tím, co fungovalo ještě před pár lety a jedině sledováním kampaně se dá zjistit, co všechno se mění.

B2B - spolu s vědomostmi SEO experta

by měl být i rozsah znalostí toho, co web nabízí. Souhrn B2B webů je od malých firem až po velké společnosti a ty mají spoustu možností, pokud jde o výzvy a šance v oblasti SEO. Většina vašich klientů navštěvuje pravděpodobně stejné stránky, k tomu, aby jste zjistily které stránky to jsou budete potřebovat trochu času a spoustu důvtipu. Pokud budete vědět, které časopisy čtou a ke kterým organizacím náleží, budete na dobré cestě vypátrat, které webové stránky navštěvují. Jednou z důležitých součástí SEO je obstarat si kvalitní odkazy na váš web, jelikož tím můžete zlepšit svoje pozice i návštěvnost. Webové stránky nejsou většinou tvořeny pro přímé obchodování, ale mají spíše informativní charakter o produktech, proto potřebujete spíše vylepšit návštěvnost webových stránek s nekomerčním obsahem, tedy mít poutavý obsah, na který ostatní odkáží. SEO je velmi zajímavé pro B2B, protože je pro vás důležitý každý nový klient, může se stát, že vaše SEO kampaň bude velmi užitečná i pro několik málo změn. Pokud chcete, aby byla vaše SEO kampaň co nejúspěšnější, určitě na sledování výsledků SEO kampaně nešetřete. Je možné i v krátkém čase studovat a vylepšovat i vaši SEO kampaň, pokud budete mít dostatek nových návštěvníků, kteří se k vám buď přeorientují, nebo ne. To ovšem není B2B. To spíše budete mít menší a lépe specifikovanou návštěvnost a také asi delší cyklus přeorientovávajících se návštěvníků na vaše stránky a to bude pro vaši SEO kampaň znamenat menší množství informací a pomalejší vyhodnocování. Velkým přínosem je pro vás velké množství textu na stránkách, což mají vyhledávací stroje rády a tak pokud budou ostatní hledat cesty, jak nejlépe upravit texty pro jejich design, vy už na své hromady textu můžete zaměřit své optimalizační úsilí. Pokud takové hromady textu nemáte, určitě najdete mnoho marketingových materiálů, které by jste mohly na vaše stránky vložit. Tyto texty nemusí být moc zajímavé a proto se raději ujistěte, cože na svůj web vlastně vkládáte a zda je to skutečně to, co budou lidé chtít.

SEO ve velkých organizacích

pokud chcete používat SEO ve velké organizaci, neočekávejte okamžitě zázraky. SEO kampaň je výzva daná velikostí a organizační strukturou firmy. Webová prezentace je závislá na několika lidech, na designérech, reklamních textařích, programátorech, internetovém oddělení a managementu, jež řídí tyto lidi různými způsoby. Základním úkolem SEO je převedení grafiky do textu HTML, dále editování HTML na všechny stránky webu, omezení používání Flash, nebo ji úplně odstranit. Dále je nutné vytvořit speciální textový soubor a umístit jej do adresáře webové prezentace. Další důležitou úlohou je, nastavit přesměrování webové stránky a přepsat texty stránek tak, aby odpovídaly nejvíce hledaným výrazům. Ve velké organizaci je nutné věnovat spoustu času interní komunikaci.
Velké organizace by měly mít odkazy na webových stránkách vždy soudržné a aktuální. Odstranit staré a neplatné odkazy a přitom zajistit aktualizování informací o nových službách a produktech má patřit mezi nejvyšší priority organizace. Velké firmy mají výhodu, že mohou používat vyšší rozpočet, pravděpodobně vlastní i některá marketingová data o klientech, jejich zvycích, chování a rozpočtech, což mohou použít ve své SEO kampani. U obsáhlých webů je spousta stránek, které se dají použít jako cílové stránky. Při optimalizování webu je vhodnější zaměřit se na stránky, které jsou o úroveň níž než úvodní stránka a na stránky, které obsahují hlavní kategorie webu. Kampaň za kliknutí, tedy PPC dosáhne maximálně nenáročné cíle, je totiž levnější než jakýkoli offline marketing. U velkých organizací bývají tyto PPC kampaně velké, těžkopádné a hlavně časově velice náročné a únavné. Je také pravděpodobné a hlavně nebezpečné, že se při PPC kampani přesune pozornost od důležitých detailů k datům samotným. Důležité tedy je, aby na vaši kampaň dohlížel někdo se smyslem pro marketing a výborným písemným projevem.

SEO v malých organizacích

SEO je obrovský prostor, při kterém můžete nejlépe konkurovat velkým organizacím protože konkurovat jim v jiném typu reklamy by pro vás byla příliš nákladná záležitost. Jestliže tedy jste malou organizací, musíte často vynakládat prostředky pro vylepšení své marketingové pozice a nemáte velké týmy spolupracovníků, což pro vás znamená spoustu práce. Na druhou stranu, máte úplně volné ruce, pokud chcete něco změnit na vašich webových stránkách. Jestliže se vám v podnikání daří, budete mít na SEO málo času, ale to, co do SEO vložíte se vám vrátí, snažte se tedy najít alespoň hodinu denně. Dobrou investicí v malé organizaci může být kampaň spočívající v platbách za kliknutí. Kampaň PPC přináší okamžité výsledky, pokud budete používat vhodná klíčová slova, budete dostatečně přesvědčivý a vaše stránka bude fungovat správným způsobem. Pomocí PPC reklamy vynaložíte v porovnání s jinými typy reklamy jen malé částky a přitom budete mít okamžité výsledky.

 

Vyhledávače

nebo-li robot, je software, jenž vyhledává text z webových stránek a ten potom předává k analýze jinému centrálnímu stroji. Úkolem vyhledávacího robota je najít text v HTML a čím více tohoto textu je, tím lépe, spoustu práce ulehčíte robotovy tím, že budete mít na stránkách odkazy HTML. Na tyto stránky chodí robot a získává texty a ty potom ukládá do databáze vyhledávače. Těchto vyhledávacích robotů je na internetu nepřeberné množství. Jestliže robot nenalezne cestu dál, nebo je nefunkční, své vyhledávání vzdá a jde na jiné stránky. Databáze vyhledávačů je tedy obrovská a obsahuje části textu, které byly posbírány z milionů stránek po celém webu. Vyhledávání v této gigantické databázi spustí zadání dotazu, na který se vypíší všechny stránky, které budou mít jakoukoli souvislost se zadaným termínem. Vyhledávač bude procházet databází a hledat stránky, která zadaný výraz, nebo jeho spojení bude obsahovat. K seřazení vyhledaných výsledků a okamžitému vrácení seznamu stránek, používají roboti svá vlastní pravidla pro klasifikaci stránek a tyto pravidla jsou přísně tajná. Existuje spousta věcí, jenž ovlivňují způsob, kterým vyhledávače používající roboty vyhodnotí nalezené výsledky. Pro nalezení vašich stránek je tedy důležité poskytnout vyhledávačům texty v HTML kódu a zároveň poskytnout odkazy, po nichž se robot vydá.

 

Katalogy

oproti vyhledávačům používající roboty, jde o adresáře většinou sestavovanými živými lidmi. Buď redaktory, nebo majiteli stránek, kteří si sami vymezili , jak mají výsledky vyhledávání vypadat. Rozdíl mezi výsledkem vyhledávání z katalogu a výsledkem vyhledaným od robota je velmi snadné poznat. Katalogové vyhledávání má oproti výstřižkům nalezených robotem jasné struktury vět, lidštější přístup a informace o zařazení do určitých kategorií. Bohužel vás ale katalogy nenaleznou automaticky, tak jako to dělají roboti a navíc vlastníci webů své stránky do katalogů doplňují ručně. Zařazení do katalogů je možné buď koupit, nebo je to zdarma, případně můžete platit za možnost, že budou vaše stránky posuzovány. Toto katalogové řazení je pracné, ale můžete si být jisti, že veškeré názvy webu a popisné texty budou posuzovány lidmi, čímž vzniká šance být zařazen a to je zásadní rozdíl oproti robotům, jenž negarantují ani posouzení, ani zařazení.

 

PPC

pracuje tak, že si založíte účet u PPC vyhledávače. Určíte si, za jakých podmínek budou vaše stránky zobrazovány a nadefinujete si reklamní texty, jenž budou souhlasit s vašimi podmínkami. Vždy, když návštěvník klikne na váš reklamní text s odkazem, tak vy zaplatíte PPC vyhledávači předem dohodnutý poplatek. V PPC si můžete určit, kolik budete platit za jedno kliknutí, tato cena ovlivňuje umístění vašeho odkazu ve výsledku vyhledávání. PPC vám dovoluje podrobně dohlížet na internetové podnikání tím, že vám umožní zobrazit různé reklamní zprávy. Další možností je, změnit zprávu kdykoli bude třeba, navíc je jedna z nejsměrodatnějších sledovacích nástrojů, jenž je k dispozici.

 

RSS kanály

jsou vhodné pro neustále aktualizované webové stránky, blogy, zpravodajství a online weby, kde se stále doplňují informace o zboží, datumy, ceny a popisy produktů. V dnešní době existuje program ověřených zdrojů a placené umístění, a zde je vybraným důvěryhodným a samozřejmě platícím stránkám dovoleno odesílat vyhledávačům aktualizaci svého obsahu. Informace z RSS kanálů jsou samozřejmě ve výsledku vyhledávání kombinovány s výsledky ze stránek získaných od robotů.
Metavyhledávače – umožňují srovnat výsledky z různých vyhledávacích serverů tak, že se zobrazí v jediném okně na stránce. Metavyhledávače získávají a následně vyobrazují výsledky, jenž jsou z několika vyhledávačů a hodnotí je podle svých vlastních pravidel. Proto nelze SEO přímo použít v metavyhledávačích pro zlepšení vašich pozic. Pokud metavyhledávač používá výsledky z určitých vyhledávačů, je možné zlepšit vaše umístění jenom tím, že vylepšíte vaše umístění právě na tom určitém vyhledávači. Výhodou metavyhledávačů je velká úplnost a možnost integrovat různé vyhledávací služby do jediné. To je vhodné pro firemní vyhledávací brány. Metavyhledávač nemusí stahovat stránky k indexování, takže je vhodný už kvůli provozním nákladům. V české doméně nepracuje žádný funkční metavyhledávač i když jejich náročnost odpovídá zápočtovým programům na řadě vysokých škol.

Základní charakteristikou SEO je vlastně neustálý proces zlepšování vašich webových stránek. Platí zde obecné pravidlo, jestliže bude váš web zajímavý pro návštěvníky vašich www stránek, vyhledávače si ho najdou. SEO je způsob, jak vytvářet a upravovat www stránky tak, aby byly v internetových vyhledávačích zobrazovány na nejlepších místech. Cílem je nalákat na webové stánky co největší počet zákazníků. V databázi internetových vyhledávačů se nachází obrovské množství webových stránek, které zadanému dotazu vyhovují. Internetové vyhledávače posuzují kvalitu všech webových stránek a prezentují je uživatelům od těch nejdůležitějších a nejkvalitnějších. Přesný způsob, jak internetové vyhledávače webové stránky hodnotí jsou ale velmi střeženým tajemstvím všech firem. Základní technika je ale zřejmá, úloha webových stránek ve výsledcích internetových vyhledávačů závisí na tom, do jaké míry podle pravidel vyhledávacího stroje splňuje očekávání vyhledávajícího uživatele. Podle obecně známých informací lze usuzovat, že pozicím webových stránek ve výsledcích vyhledávání napomáhá, když se na www stránky odkazuje ještě hodně dalších stránek, pokud se hledaný výraz na webových stránkách vyskytuje vícekrát, na prestižních místech.
Cílem SEO je vytvořit stránku tak, aby byla pro podstatné dotazy hodnocena jako hodnotná a aby byla zobrazována na nejlepších místech. Většina uživatelů webových stránek při hledání soustředí pozornost jenom na pár prvních odkazů. Webové stránky by měly mít kvalitní a často aktualizovaný obsah. Tvůrce webových stránek by měl správně používat doporučené značky jazyka HTML, nebo XHTML, čemuž by měl v textu internetový vyhledávač přikládat větší význam. Pokud si bude chtít tvůrce webových stránek pomoci velikostí písma v nadpisech, nebude mít vyhledávací robot šanci zjistit důležitost nadpisu. Pomocí konkrétních popisů stránek v titulcích, nebo nadpisech místo používání „Úvodní stránka“ získá stránka další bod. Správným používáním klíčových slov dokáží stránky v hodnocení robota získat další kladné body. Ovšem pokud se dále v textu klíčová slova nebudou opakovat, nebo jich bude naopak použito moc, ztratí stránky na výjimečnosti. Používání vhodných textů může tedy zaujmout. Pokud budou na webové stránky odkazy i z jiných stránek, zvýší se jejich hodnocení. Kvalitní obsah webových stránek zvyšuje šanci, že budou na web odkazovat i jiné zdroje.

 

Jak zjistit kvalitu zpětných odkazů

při zjišťování kvality zpětných odkazů je vhodné, aby daná webová stránka představovala kvalitní, nebo seriózní zdroje např.vzdělávací instituce, nebo společnosti podnikající na webu. Dále by webové stránky měly mít podobné zaměření a při vyhledávání se dobře umisťovat při hledání podobných témat. Na vybrané webové stránky by bylo vhodné občas narazit i mimo vyhledávání. Naopak odkazy na jakékoli stránce, bez ohledu na jejich zaměření, nebo pokud se stránky těžko objevují ve výsledcích vyhledávání a nízká cena za odkazy určitě nebudou nejkvalitnější stránky pro Vámi zamýšlenou výměnu zpětných odkazů.
URL adresa - zájem uživatelů o odkazování na webové stránky podpoří uvedení krátké URL adresy. Použití URL adresy, což je číslo nebo symbol odkazující na paměťové místo, nebo na jiný zdroj dat nebo na některé zařízení. Adresa může být přímá, nepřímá, relativní, skutečná. Moc dlouhá, nebo nesrozumitelná URL adresa bude od odkazování spíše odrazovat. Pokud bude v URL adrese použito klíčové slovo, dokáže to u některých vyhledávacích robotů zvýšit hodnocení a tím i lepší umístění stránek ve výsledcích vyhledávání. Požadavek na neměnné URL adresy vyplývá z fungování robotů i z požadavku na vytváření zpětných odkazů. Některé webové stránky se snaží o zlepšení svých pozic ve vyhledávačích podvodnými metodami, ovšem pro ty, kteří by je používaly hrozí postihy a výrazný propad ve výsledcích. Při SEO si nikdy nemůžete být jisti, že vám vaše námaha přinese dobré výsledky v hodnocení a dobré pořadí, jaké si představujete. Vyhledávače si udržují v tajnosti své mechanismy a kritéria podle nichž stránky hodnotí. K seřazení jejich výsledků vyhledávání se používá nejrůznějších způsobů, mezi něž patří opakování klíčových slov a nadpisů, používání zpětných odkazů a samozřejmě aktualizace stránek. Některé způsoby hodnocení mají větší váhu, než ty druhé a jsou tedy při řazení do vyhledávačů důležitější. Každý vyhledávač má svůj způsob hodnocení a občas jej mění, samozřejmě, bez varování. Pokud tedy budete chtít udržet krok se SEO, nezbude vám než pokusit se najít rovnováhu mezi pravidly a zdravím rozumem. Vyhledávače si svá pravidla velmi chrání, protože jsou pro ně důležití jejich uživatelé. Pokud by tomu tak nebylo byly by výsledky vyhledávání natolik zmanipulovány, že by pravděpodobně zmizeli i veškeré souvislosti se zadanými slovy a tak by uživatelé přestali takový vyhledávač používat. Je tedy dobré sledovat jak zajímavě vyhledávače pracují, ale pozor, aby jste se nepřestali soustředit na návštěvníky vašich stránek.

Info linka

infolinka.jpg

Poptávkový formulář

CD prezentace

/ilustracni/431_cd_prezentace2_296.jpg
Dnes už stále více společností využívá CD prezentace pro efektivní nahrazování propagačních katalogů, prospektů nebo dokumentů. Hlavní výhodu multimediální CD prezentace je několikanásobně nižší cena než u klasických tištěných katalogů.... celý článek

CMS - redakční systémy

/2_redakcni-systemy/149_121_redakcni_system_600_296.jpg
Redakční systém - CMS (Content Management Systém), který je znám také pod názvem publikační systém, je speciálně naprogramovaná internetová aplikace, pro rychlou a snadnou editaci internetových prezentací libovolného rozsahu a složitosti.... celý článek

CD vizitky

/ilustracni/176_cd_vizitky_296.jpg
Chcete zaujmout své zákazníky
něčím originálním?
Dnes může Vaše vizitka obsahovat mnohem více informací, než je na ní vidět. Veškeré informace v digitální podobě, až do 50 MB (texty, fota, video, mluvené slovo, hudba, katalog, prezentace, formuláře, ...) můžete umístit na Vaši "CD vizitku"... celý článek

Grafický návrh – webdesign

/ilustracni/397_design_296.jpg
k vytvoření grafických návrhu využíváme profesionální fotobanku. Jedná se o samostatnou databázi fotografií, které jsou dosažitelné formou předplatného. Databáze předplatného obsahuje více než 100.000 fotografií.... celý článek

Internetový obchod - E-SHOP

/ilustracni/408_eshop_296.jpg

Internetový obchod – e-shop je virtuální obchod, jeho vybudování je jednou z nejtěžších a nejsložitějších internetových aktivit. Internetový obchod neboli e-shop oslovuje širokou veřejnost. Otevřením internetové stránky s e-shopem obsáhneme celý svět. Výhodou e-shopů je, že mezi vámi a zákazníkem není už nikdo další.

... celý článek

Výměna zpětných odkazů

SEO - optimalizace

/ilustracni/432_seo_296.jpg
SEO je způsob, jak vytvářet a upravovat www stránky tak, aby byly v internetových vyhledávačích zobrazovány na nejlepších místech. Cílem je nalákat na webové stánky co největší počet zákazníků.... celý článek
motiv.jpg